Skip to main content
Our jobs

Senior Operations Technicians

Apply now
Reference ID R144157 Updated 02/28/2024
Production Engineering Upstream
Netherlands
Den Helder
N/A

Waar jij in past

ONEgas East omvat alle offshore gasvelden in de zuidelijke Noordzee binnen de NAM. ONEgas is een belangrijke leverancier voor de Nederlandse gasmarkt en voorziet in een aanzienlijk deel van de lokale gasvraag. ONEgas East is een van de grootste en technisch/commercieel complexe assets.

Geografisch gezien bestrijkt het geëxploiteerde actief van NAM offshore de zuidelijke Noordzee in NL en het Verenigd Koninkrijk met verschillende pijpleidingsystemen die aansluiten op de Bacton-gasfabriek in het Verenigd Koninkrijk of de gascentrale in Den Helder in Nederland. Met de blik op de toekomst bereidt ONEgas/Den Helder zich voor op de kansen van de energietransitie in de (nabije) toekomst.

De Den Helder Gas Behandeling Installatie (GBI) bestaat uit 3 installaties: Hical, Local, NOGAT en een gemeenschappelijk systeem voor de behandeling van aardgascondensaat. In totaal zijn er 9 gasbehandelingstreinen, condensaatfractionering, opslag- en laadfaciliteiten (steiger), freonkoelunits, H2S-behandeling, een lokale gascompressor, offgascompressoren en gemeenschappelijke nutsvoorzieningen.

Wat is de rol?

Als Senior Operations Technician (E/I) gespecialiseerd in elektrische of instrumentatie, speel je een cruciale rol bij het veilig uitvoeren van elektrische werkzaamheden (zowel hoogspannings- als laagspanningsinstallaties) en instrumentatietaken. Je voert complexe onderhouds-, inspectie- en testwerkzaamheden uit. Daarnaast houd je toezicht op elektrotechnische en instrumentatie gerelateerde activiteiten van derden bij Den Helder plants van de GBI. Alle werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften en geldende werkinstructies.

Let op: we hebben (4) vacatures voor Senior Operations Technician (E/I) op basis van reguliere (lokale) arbeidsvoorwaarden.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Fungeert als rolmodel voor HSE-gedrag inclusief het melden/opvolgen van (potentiële) incidenten en/of onveilige situaties
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse elektrische en instrumentatieactiviteiten, de korte- en langetermijnintegriteit van alle elektrische en instrumentatie-installaties

Specifieke taken:

 • Verantwoordelijk voor het bewaken van de elektrische en instrumentatiestatus van de installaties om contractuele leveringen te garanderen
 • Verantwoordelijk voor het toezicht op de voorbereiding, veilige uitvoering en afsluiting van alle elektrische en instrumentatieactiviteiten op de fabriek GBI
 • Methodisch onderzoek van productiestoringen, storingen, uitval of uitval om herhaling te voorkomen
 • Elektrische en instrumentatiebeoordelingen van alle activiteiten voor onderhoud, projecten, modificaties en uitschakelingen, inclusief de beoordeling/voorbereiding van elektrische beveiligingsplannen om een veilige werkplek te bieden
 • Draagt bij aan de voorbereiding, uitvoering en oplevering van de Shutdowns
 • Uitvoeren van of assisteren bij het elektrisch beveiligen van productiesystemen/apparatuur voor onderhoud of andere activiteiten, inclusief het afsluiten en opstarten van de installatie of delen van de installatie (systemen)
 • Zorgt ervoor dat alle elektrische en instrumentatieactiviteiten op een veilige manier worden uitgevoerd door middel van risicobeoordeling en passende mitigatiemaatregelen. Zorg voor een "veilige werkplek" met behulp van kwaliteitsvolle werkvergunningen (PTW), Assist & Assure en voer toezicht uit op leveranciers
 • Uitvoeren van elektrische en instrumentatie Veiligheidsrondes en adresobservaties
 • Bij uitzondering bereid om offshore locaties te reizen

Wat we van je nodig hebben

We zijn op zoek naar een zeer bekwaam en gemotiveerd persoon om ons team te versterken als Senior Operations Technician (E/I). Een succesvolle kandidaat beschikt over de volgende kwalificaties en attributen:

 • MBO 4 (min) of gelijkwaardig in de richting Elektrotechniek/Instrumentatie
 • Relevante operationele E/I ervaring in de petrochemie of olie en gasindustrie
 • Ruime elektrische ervaring (Hoog en Laag spannings systemen) binnen Productie en Onderhoud. Let op: Om een Electrical "werkverantwoordelijke" aanstelling te krijgen voor de Laag- en Hoogspanningsinstallatie in de plants in Den Helder, dient de kandidaat in het bezit te zijn van de juiste certificaten en ervaring
 • Installatiespecifieke kennis van de gasbehandelingsinstallatie GBI DHR
 • Aan de FLBM-vereisten voor deze rol wordt voldaan voordat de taak begint
 • Positieve houding en het vermogen om positiviteit bij anderen te stimuleren
 • Goede interpersoonlijke, communicatieve vaardigheden en een teamspeler
 • Beheersing van de Nederlandse taal is een must
 • Nabijheid van de fabriek in Den Helder: De kandidaat moet binnen ongeveer 1 uur rijden van de fabriek in Den Helder wonen

Als je jezelf niet volledig weerspiegeld ziet in elke functie-eis die in de bovenstaande vacature wordt vermeld, raden we je toch aan om contact op te nemen en te solliciteren. Uit onderzoek is gebleken dat niet iedereen solliciteert als ze zich niet 100% gekwalificeerd voelen. We zetten ons in voor het creëren van een rechtvaardiger, inclusiever en diverser bedrijf en we moedigen sollicitanten van alle geslachten, leeftijden, etniciteiten, culturen, capaciteiten, seksuele geaardheid en levenservaringen ten zeerste aan om te solliciteren.

Beschrijving van het bedrijf

Een innovatieve plek om te werken

Er is nog nooit zo'n spannende tijd geweest om bij Shell te werken. Sluit je bij ons aan en je voegt je talent en verbeeldingskracht toe aan een bedrijf met de ambitie om de toekomst vorm te geven - of het nu gaat om investeren in olie, gas en hernieuwbare energie om aan de vraag te voldoen, het verkennen van nieuwe manieren om energie op te slaan of het ontwikkelen van technologie die de wereld helpt om efficiënter met energie om te gaan, iedereen bij Shell draagt zijn steentje bij.

Een inclusieve plek om te werken

Om vooruitgang mogelijk te maken, moeten we de knapste koppen aantrekken en ontwikkelen en ervoor zorgen dat elke stem wordt gehoord. Hier zijn slechts enkele van de manieren waarop we een inclusieve omgeving koesteren - een omgeving waar u uw ideeën kunt uiten, uw vaardigheden kunt uitbreiden en uw potentieel kunt bereiken.

 • We creëren een ruimte waar mensen met een handicap kunnen uitblinken door middel van een transparant wervingsproces, aanpassingen op de werkplek en voortdurende ondersteuning in hun rol. Voel je vrij om ons op de hoogte te stellen van je omstandigheden wanneer je solliciteert, en we nemen het vanaf daar over
 • We dichten de genderkloof – of dat nu is door actie te ondernemen op het gebied van gelijke beloning of door meer vrouwen in staat te stellen hogere functies in engineering en technologie te bereiken
 • We streven ernaar een pionier te zijn op het gebied van een inclusieve en diverse werkplek, waarbij we gelijkheid voor werknemers bevorderen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit
 • Wij beschouwen onszelf als een flexibele werkgever en willen u ondersteunen bij het vinden van de juiste balans. We raden je aan om dit met ons te bespreken in je sollicitatie

Een lonende plek om te werken

Combineer onze creatieve, collaboratieve omgeving en wereldwijde activiteiten met een indrukwekkende reeks voordelen en bij Shell komen werken wordt een geïnspireerde carrièrekeuze.  We zijn grote voorstanders van loopbaanontwikkeling. We moedigen je aan om nieuwe rollen uit te proberen en nieuwe omgevingen te ervaren. Door mensen te pushen om hun potentieel te bereiken, helpen we hen vaak vaardigheden te vinden waarvan ze niet wisten dat ze ze hadden, of carrièrestappen te maken die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.